Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлт



Хайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"���� ������"
Хайлтын үр дүн: 3839 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300019 Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэх 2013 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201500041 Бионүүрсний үйлдвэр байгуулах 2015 Инженерийн ухаан, технологи
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100029 Монгол Улсад суурь тэтгэврийг нэвтрүүлэх боломж, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, загвар боловсруулах 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202100018 Хорин нэгдүгээр зууны монгол суралцагчийн цогц чадамжийн үнэлгээг боловсролын түвшингээр тогтоох нь Н.Оюунцэцэг 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000013 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн удирдлага, хяналтын програмчлал Д.Мөнхтуяа 2020 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
202200001 Цөмийн кластер бүтэц ба урвалын судалгаа М.Одсүрэн 2022 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100020 Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн оношилгооны суурь судалгаа 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202100003 Гамшгаас хамгаалах бодлого ба стратеги Д.Алтангэрэл 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан