Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"���������� ���������� ��������"
Хайлтын үр дүн: 190 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202100069 Өмнөд Монголын аккрецийн орогены теотоник хөгжил: Монгол, Хятадын хоорондох Төв Азийн Ороген бүс (ТАОБ)- ийн харцуулалт 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000032 Гал унтраагч бодис гарган авах туршилт судалгаа Т.Аззаяа 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900130 Биологийн системд үүсэх чөлөөт радикалын судалгаа М.Тамара 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100072 Хойд Монголын,хожуу Кайнозойн шүлтлэг базальтын магмын эх үүсгэвэрт далайн царцдас ба карбонат материалын оролцоо Д.Бат-Өлзий 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900120 Цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын төлөв байдал,бохирдол бууруулах судалгаа Н.Эрдэнэхүү 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800001 Нүүрсний шаталтын хаягдал үнс, үнсний хэрэглээ, үнсээр хийсэн бүтээгдэхүүн /1 номоор/ Ж.Тэмүүжин 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800027 Интерметалын хатуу уусмалын кристал торын динамик ба эрмбэлэлтийн судалгаа Л.Энхтөр 2018 Инженерийн ухаан, технологи
201900142 Монголын хүнд баяжигдах газрын ховор элементийн хүдрийг баяжуулах технологийн судалгаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201700006 Үндэсний цэргийн стратеги, тактикийн асуудалд/1 номоор/ Ш.Паламдорж 2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201700034 Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь Сибирь ба Монгол орны ургамлын алкалоид, дитерпениод, фенолт нэгдлийн чиглэгдсэн химийн трансформац ба бүтцийн анализ Ж.Ганбаатар 2017 Байгалийн шинжлэх ухаан