Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������ ������������������ ����������������"
Хайлтын үр дүн: 188 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202000032 Гал унтраагч бодис гарган авах туршилт судалгаа Т.Аззаяа 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900130 Биологийн системд үүсэх чөлөөт радикалын судалгаа М.Тамара 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900120 Цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын төлөв байдал,бохирдол бууруулах судалгаа Н.Эрдэнэхүү 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800001 Нүүрсний шаталтын хаягдал үнс, үнсний хэрэглээ, үнсээр хийсэн бүтээгдэхүүн /1 номоор/ Ж.Тэмүүжин 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800027 Интерметалын хатуу уусмалын кристал торын динамик ба эрмбэлэлтийн судалгаа Л.Энхтөр 2018 Инженерийн ухаан, технологи
201900142 Монголын хүнд баяжигдах газрын ховор элементийн хүдрийг баяжуулах технологийн судалгаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201700006 Үндэсний цэргийн стратеги, тактикийн асуудалд/1 номоор/ Ш.Паламдорж 2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201700034 Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь Сибирь ба Монгол орны ургамлын алкалоид, дитерпениод, фенолт нэгдлийн чиглэгдсэн химийн трансформац ба бүтцийн анализ Ж.Ганбаатар 2017 Байгалийн шинжлэх ухаан
201700007 Плюм-литосферийн харилцан үйлчлэлийн эхэн ба төгсгөлийн шатандахь шүлтлэг базальтын магмын эх үүсвэр, гарал үүсэл /Хойд Монголын Кайнозойн базальтын жишээнд Д.Бат-Өлзий 2017 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800101 Хүнс, Хөдөө аж ахжйн бүтээгдэхүүнийг хадгалалтын үеийн хөнөөлт организмаас хамгаалах технологи нэвтрүүлэх Ч.Мягмар 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан