Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������ ������."
Хайлтын үр дүн: 2 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300085 Цөмийн аналитик арга П.Зузаан 2013 Байгалийн шинжлэх ухаан
990000215 Тост ба үнэрт ургамал, жимс, жимсгэнийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах технологийн судалгаа Б.Хүүхэнхүү 1998 Инженерийн ухаан, технологи