Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"�������������� ������������������ �������������� ������������"
Хайлтын үр дүн: 4 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201700106 Монголчуудын эртний оюуны өв Ганжуур, Данжуур судруудыг орчин цагийн монгол хэлнээ хөрвүүлэх их хөтөлбөрийн суурь судалгаа С.Чулуун 2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201400044 Малын дотор мах боловсруулах төрөлжсөн үйлдвэр Г.Оюун 2014 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
200800079 Монголын уламжлалт анагаах ухааны тулгамдсан асуудлыг хамтран судлаж шийдвэрлэсэн нь Б.Дагвацэрэн 2008 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
200700046 Биологийн идэвхит нэгдлийн бүтэц, шинж чанар, тэдгээрийг биобэлдмэл, зохицуулагч хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах онол, практикийн асуудал П.Одонмажиг 2007 Байгалийн шинжлэх ухаан