Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������������ ����"
Хайлтын үр дүн: 3865 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300019 Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэх 2013 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201500041 Бионүүрсний үйлдвэр байгуулах 2015 Инженерийн ухаан, технологи
202000030 Монгол төрийн алтан аргамж түүх ба орчин үе сэдэвт 2 боть бүтээл Д.Золбоо 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000029 Эмийн ургамлын биологийн идэвхийн судалгааны асуудалд 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100035 Эдийн засгийн системийн салбар хоорондын холбоосын математик шинжилгээ ба хэтийн төлвийн тооцооны хувилбарууд 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202100029 Монгол Улсад суурь тэтгэврийг нэвтрүүлэх боломж, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, загвар боловсруулах 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202100018 Хорин нэгдүгээр зууны монгол суралцагчийн цогц чадамжийн үнэлгээг боловсролын түвшингээр тогтоох нь Н.Оюунцэцэг 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000013 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн удирдлага, хяналтын програмчлал Д.Мөнхтуяа 2020 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан