Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������������������ ����������������"
Хайлтын үр дүн: 3915 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201300019 Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэх 2013 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201500041 Бионүүрсний үйлдвэр байгуулах 2015 Инженерийн ухаан, технологи
202200016 Академич Чулууны Далай. Амьдрал үйлс, эрдмийн өв сэдэвт бүтээлийн судалгаа 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200012 Говь-Алтай аймгийн археологийн дурсгалууд Д.Базаргүр 2021 Хүмүүнлэгийн ухаан
202200011 ХХ зууны монголчуудын философийн өв Б.Пүрэвсүрэн 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200010 Зуун дамнасан үндэсний хэл бичгийн судлалын түүх С.Байгалсайхан 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200009 Бэлчээрийн төлийн гүзээндэх шаахайнцарын зүйлийн бүтээгдэхүүнийг судалж,таних түлхүүн бичиг Ш.Дэмбэрэл 2022 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
202200008 Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж буй зарим өвслөг ургамлын эндомикоризын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
202200006 Хангайн дүүргийн цахиурлаг болон тунамал чулуулаг дахь радиолярийн судалгаа Т.Оюунчимэг 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан
202200005 Зүүн Хэнтий, Эрээний нурууны Нарс, Дагуур болон Чекановын шинэс модны газрын дээрх биомассын судалгаа Ч.Доржсүрэн 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан