Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������."
Хайлтын үр дүн: 136 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202200016 Академич Чулууны Далай. Амьдрал үйлс, эрдмийн өв сэдэвт бүтээлийн судалгаа 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200051 Тийрэлтэт сумны хатуу түлш үйлдвэрлэх технологи боловсруулах 2022 Инженерийн ухаан, технологи
202200054 Дотоод Азийн бүс нутаг дахь Монгол судлал: Аман түүхийн сан хөмрөг бүрдүүлэх, шинэ чиг хандлагыг тодорхойлох нь 2022 Хүмүүнлэгийн ухаан
202200014 Монгол болон Зүүн Сибирийн томоохон нуур, усан сан орчмын цаг уурын бэсрэг хэмжээсийн процессийн судалгаа 2022 Газарзүй, геологи, хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан
202000030 Монгол төрийн алтан аргамж түүх ба орчин үе сэдэвт 2 боть бүтээл Д.Золбоо 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100101 Монгол орны стратиграфийн нэгдсэн /хроно- био- лито-/ ангилал боловсруулж геологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь Я.Ариунчимэг 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202100083 Монгол Улсын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн салбарт учирч болзошгүй эрсдэлийн судалгаа Д.Мягмар 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан
202200046 Монголчуудын түүхэн утга зохиолын сурвалж бичгүүд дэх авантекст үзэгдлийн судалгаа Г.Билгүүдэй 2022 Хүмүүнлэгийн ухаан
202200037 Дулаан хадгалах наноматериалын судалгаа Г.Батдэмбэрэл 2022 Инженерийн ухаан, технологи