Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"����10"
Хайлтын үр дүн: 10 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201700003 Их зохиолч Д.Нацагдорж шинэ судалгаа /2 номоор/ Б.Мөнхбаяр 2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201500090 Академич Д.Цэвэгмидийн шилмэл бүтээл/1 номоор/ Б.Мөнхбаяр 2015 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201600114 Цөмийн цацрагийн хэрэглээ П.Зузаан 2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
201300085 Цөмийн аналитик арга П.Зузаан 2013 Байгалийн шинжлэх ухаан
201100096 Агаарын бохирдлын үүсгүүр, тэдний бохирдолд оруулах хувийг PM 2,5, PM 10 аргаар тодорхойлох судалгаа С.Лодойсамба 2011 Байгалийн шинжлэх ухаан
200900027 Монгол оронд цөмийн аналитик аргаар хүнд металл, цацраг идэвхит цөмүүдийн иж бүрэн хяналтын систем боловсруулах С.Лодойсамба 2009 Байгалийн шинжлэх ухаан
990000105 УБ хотын өнгөн хөрсөнд агуулагдах зарим элементийн /төмөр, кадьми, мангани/ агууламжийн түвшин, эрүүл ахуйн үнэлгээ Б.Бурмаа 1998 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
200600028 Үр тарианы тарималын селекци Ж.Ганболд 2005 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
200200096 Монгол уламжлалт анагаах ухаанд тулгуурласан эмчилгээ, оношлогоо, дэвшилтэт арга технологи, шинэ эм бэлдмэл Б.Дагвацэрэн 2001 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
002890113 Хүнсний түүхий эдийн нөөцийг зохистой ашиглах, бага хаягдалтай технологи боловсруулж нэвтрүүлэх сэдвийн хүрээнд гүйцэтгэсэн Арвайн хөц будаа үйлдвэрлэх технологи боловсруулах Р.Батмэнд 1989 Инженерийн ухаан, технологи