Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"����2.5"
Хайлтын үр дүн: 4 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202100032 Хавдрын эсийн идэвхжилийг өдөөх pm2,5 тоосонцорын нөлөөг эдийн маркер ашиглан судалсан дүн П.Эрхэмбулган 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900124 Монгол орны Агаар дахь нарийн ширхэгт тоосонцорын шинж чанар, түүнд агуулагдах үнэрт нүүрсустөрөгчийн судалгаа Ч.Сономдагва 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201600114 Цөмийн цацрагийн хэрэглээ П.Зузаан 2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
201300085 Цөмийн аналитик арга П.Зузаан 2013 Байгалийн шинжлэх ухаан