Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"Umbelliferae"
Хайлтын үр дүн: 4 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201700034 Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь Сибирь ба Монгол орны ургамлын алкалоид, дитерпениод, фенолт нэгдлийн чиглэгдсэн химийн трансформац ба бүтцийн анализ Ж.Ганбаатар 2017 Байгалийн шинжлэх ухаан
201300064 Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг анагаах эх үүсвэр болох нь.Сибирь болон Монгол оронд ургадаг ургамлын алкалоид, сесвитерпеноид ба феналт нэгдлийн чиглэгдсэн нийлэг трансформац Ж.Ганбаатар 2013 Байгалийн шинжлэх ухаан
201000125 Сибирь болон Монгол оронд ургадаг зарим ургамлаас ялгасан алкалоид кумарин ба сесквитерпенүүд чиглэгдсэн нийлэг трансформац нь гол аюултай өвчнийг анагаах бэлдмэлүүдийг нийлэгжүүлэхэд шинжлэх ухааны суурь судалгаа болгох нь Ж.Ганбаатар 2010 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
200900015 Сэргээгдэх түүхий эд нь гоц аюултай өвчнийг эмчлэх агентуудыг нийлэгжүүлэхэд эх үүсвэр болох нь Ж.Ганбаатар 2009 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан