Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монголчуудын эртний оюуны өв Ганжуур, Данжуур судруудыг орчин цагийн монгол хэлнээ хөрвүүлэх их хөтөлбөрийн суурь судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Сэдэвт ажил

Хугацаа: 2015-2017

Санхүүжилт: 45,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Монголын бурханы шашин, соёл, түүх, олон улсын судалгаа, өв, уламжлал

Үр дүн

1.Их хөлгөн судрыг судлах ерөнхий төлөвлөгөөг гаргаж, судалгааны үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоосон.
2.Дэлхийд Монгол Ганжуур хадгалагдаж буй ОХУ, Франц, Япон, Унгар, Герман, БНХАУ зэрэг улсын Номын сан, архивт ажиллаж тухайн Ганжуурын онцлог, хадгалагдаж ирсэн түүх,тэдгээрийг судалж буй эрдэмтэдтэй уулзалт ярилцага 6 удаа хийсэн.
3.“Бурхан багшийн айлдвар: Монгол Ганжуурын олон улсын судалгаа” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2017 оны 7 дугаар сарын 20-23-нд Монгол улсад зохион байгуулсан.
4. Монгол Ганжуурын холбогдолтой 3 бүтээлийг туурвиж, 2-ыг хэвлүүлэв.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бурхан багшийн айлдвар Дэлгэрэнгүй
2 С. Амарбаяр, Ш. Чоймаа, Б. Алтанзаяа Монгол Ганжуурын гарчаг Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Ганжуур: олон улсын судалгаа 2017 Дэлгэрэнгүй
4 Д. Цэрэнсодном Монгол Ганжуур, Данжуурын төгсгөлийн шүлэг 2017 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бурхан багшийн айлдвар Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД