Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хойд Монголын,хожуу Кайнозойн шүлтлэг базальтын магмын эх үүсгэвэрт далайн царцдас ба карбонат материалын оролцооСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Хамтарсан төсөл

Хугацаа: 2018-2020

Санхүүжилт: 28,500.0 мян.төг

Түлхүүр үг : шүлтлэг базальт, Кайнозой, мегаталст, мантийн нодуль, петрографи, пироп, шаарга

Үр дүн

1.Геологи ба геохронологийн судалгаагаар: судалгаа явуулсан газруудад Кайнозойн базальтууд галт уулын конус болон хагарал дагасаж урссан плато хэлбэртэй байгааг тогтоов.Судалгааны бүсэд 32-33.1; 27-29; 11-12 сая жилийн цаг үедэд базальтууд бялхсаныг тогтоов. Базальтын текстурын судалгаагаар 32-33.1 сая жилийн базальт үүсэхэд энэ бүс нь нууруудын сав газар байжээ. Харин 11-12 сая жилийн үед нуурын ус татарч хуурай цаг уур давамгайлж байсаныг базальт дахь ONION ба баганалаг текстурууд илтгэнэ.
Базальтын петрографийн судалгаагаар нас болгонд 2-3 цикл базальтууд үүссэнээс эхний бялхалтад оливин-пироксен агуулсан базанит, сүүлийн бялхалтад базальт, андезитобазальт ба тархиандезитбазальт зэрэг базальтууд үүссэнийг тогтоов.
Гол, ховор элементийн судалгаа нь петрографийн судалгаатай тохирч бялхалт болгон дээрх элементүүдээр ялгарч байгааг батлав.
Гранатын мега талстуудын химийн найрлага эклогитын талбайд хамаарагдаж байна. Энэ нь эх газарт үүссэн шүлтлэг базальтын магмын голомтод эклогитийн оролцоо байсаныг харуулах баримт болов.
2.Дарьгангын базальтын нодулын судалгаанд эклогитыг бүрдүүлэгч омфацит илэрсэн нь энэ бүсийн мантийн бүтэц эклогитын холилдолтойг харуулна.
3. Хөл хорионы улмаас амжаагүй
4. Томскийн Толитехникийн Их сургуулийн Геологи-геоэкологийн тэнхимийн хамт олоноос зохиосон “Радиоактивные элементы и воздействия современная экология " хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн ба “Кайнозойн базальттай холбоотой радиоидэвхит элементүүдийн хуримтлалын эх үүсвэр” семинарт оролцож, базальтын нодулын судалгаа хийв.
5. Sheldrick, T,C., Barry, T.L., Dash B., Gan. Chengshi., Millar, I.L., Barfod D.N., Halton A.M.2020. Simultaneous and extensive removal of the East Asian lithospheric root. Scientific reports 10, 4128.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Sheldrick T,C., Barry, T.L., Dash B., Gan. Chengshi., Millar, I.L., Barfod D.N., Halton A.M Simultaneous and extensive removal of the East Asian lithospheric root. 2020 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бат-Өлзий, Д., Мажигсүрэн, Ё., Жавхлан, О., Перепелов, А.Б. Дарьгангын плато базальтын мантийн ксенолитын судалгаа ба базальтын эх үүсвэр дэх эклогит чулуулгийн оролцоо 2020 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Даш Бат-Өлзий Ареалы Кайнозойские базальты в Монголии и связанные с ними урановые оруденения 2020 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Даш Бат-Өлзий Дарьгангын плато базальтын мантийн ксенолитын судалгаа ба базальтын эх үүсвэр дэх эклогит чулуулгийн оролцоо 2020 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД