Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бионүүрсний үйлдвэр байгуулахСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн төсөл

Хугацаа: 2014-2015

Санхүүжилт: 85,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Бионүүрс, бордоо, үйлдвэр

Үр дүн

1. Бионүүрс гарган авах зуух 20ширхэг.
2. Бионүүрс нунтаглах, холих, савлах иж бүрэн шугам (2тн/цаг бүтээмжтэй)
3. “BIOCHAR” экологийн цэвэр бионүүрсэн бордоо бренд бүтээгдэхүүнийг 10гаруй тонныг үйлдвэрлэн борлуулсан.
4. Бионүүрс гарган авах үйлдвэрлэлийн техникийн баримт бичгийн иж бүрдэлийг SolidWorks зургийн программ дээр техникийн бичиг баримтыг боловсруулсан
5. Бионүүрс гарган авах үйлдвэрийн иж бүрэн шугам (хоногт 1,5-2тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх)
6. Ашигтай загварын гэрчилгээ
 Цеолит нунтаг агуулсан түлш ба түүнийг үйлдвэрлэх арга №2521
 Үнэр шингээгч бионүүрс гарган авах арга №2522
 Үрслэг бойжуулах бионүүрсэн гулдмай №2520

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Базаржав Мөнхбат, Эрдэнэчулуун Бат-Эрдэнэ, Даваадорж Батсүмбэр, Мөнхбат Дашдорж Бионүүрс хөдөө аж ахуй болон байгаль орчин 2018 Дэлгэрэнгүй
2 Базаржав Мөнхбат, Эрдэнэчулуун Бат-Эрдэнэ, Даваадорж Батсүмбэр, Мөнхбат Дашдорж Бионүүрс хөдөө аж ахуй болон байгаль орчин 2018 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бионүүрс гарган авах зуух Дэлгэрэнгүй
2 Бионүүрс гарган авах зуух Дэлгэрэнгүй
3 Бионүүрс гарган авах зуух Дэлгэрэнгүй
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бионүүрсний зуух ашиглах ашиглалтын заавар Дэлгэрэнгүй
2 Бионүүрсний зуух ашиглах ашиглалтын заавар Дэлгэрэнгүй
3 Бионүүрсний зуух ашиглах ашиглалтын заавар Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Цеолит нунтаг агуулсан түлш ба түүнийг үйлдвэрлэх арга №2521 Дэлгэрэнгүй
2 Цеолит нунтаг агуулсан түлш ба түүнийг үйлдвэрлэх арга №2521 Дэлгэрэнгүй
3 Цеолит нунтаг агуулсан түлш ба түүнийг үйлдвэрлэх арга №2521 Дэлгэрэнгүй
4 Үнэр шингээгч бионүүрс гарган авах арга №2522 Дэлгэрэнгүй
5 Үнэр шингээгч бионүүрс гарган авах арга №2522 Дэлгэрэнгүй
6 Үнэр шингээгч бионүүрс гарган авах арга №2522 Дэлгэрэнгүй
7 Үрслэг бойжуулах бионүүрсэн гулдмай №2520 Дэлгэрэнгүй
8 Үрслэг бойжуулах бионүүрсэн гулдмай №2520 Дэлгэрэнгүй
9 Үрслэг бойжуулах бионүүрсэн гулдмай №2520 Дэлгэрэнгүй
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 онд “Carbonization of cow dung and properties of the charcoal” Department of Symbiotic Science of Environment and Natural Resource United Graduate School of Agricultural Science Tokyo University of Agriculture and Technology Enkhtaivan Sanaa 2014 Дэлгэрэнгүй
2 онд “Carbonization of cow dung and properties of the charcoal” Department of Symbiotic Science of Environment and Natural Resource United Graduate School of Agricultural Science Tokyo University of Agriculture and Technology Enkhtaivan Sanaa 2014 Дэлгэрэнгүй
3 онд “Carbonization of cow dung and properties of the charcoal” Department of Symbiotic Science of Environment and Natural Resource United Graduate School of Agricultural Science Tokyo University of Agriculture and Technology Enkhtaivan Sanaa 2014 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 У.Ганзориг, Б.Санчирмаа онд Б.Мөнхбат “Бионүүрс үйлдвэрлэх технологи, хэрэглээ” Хөдөө аж ахуйн инженер, технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
2 У.Ганзориг, Б.Санчирмаа онд Б.Мөнхбат “Бионүүрс үйлдвэрлэх технологи, хэрэглээ” Хөдөө аж ахуйн инженер, технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
3 У.Ганзориг, Б.Санчирмаа онд Б.Мөнхбат “Бионүүрс үйлдвэрлэх технологи, хэрэглээ” Хөдөө аж ахуйн инженер, технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
4 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” Хөдөө аж ахуйн инженер технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
5 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” Хөдөө аж ахуйн инженер технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
6 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” Хөдөө аж ахуйн инженер технологи сэтгүүл /№01 2014 Дэлгэрэнгүй
7 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль эрдмийн бичиг /№12 2014 Дэлгэрэнгүй
8 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль эрдмийн бичиг /№12 2014 Дэлгэрэнгүй
9 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль эрдмийн бичиг /№12 2014 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Дэлгэрэнгүй
2 Дэлгэрэнгүй
3 Дэлгэрэнгүй
4 онд “Jolly Roger Biochar Ovens” Karl Frogner, Hugh Mclaughlin, Munkbat Bazarjav,Doug Clayton, Art Donnelly, Johs Kerns, Eric Sorenson, Paul Anderson нар БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон олон улсын бионүүрсний бага хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн. 2014 Дэлгэрэнгүй
5 онд “Jolly Roger Biochar Ovens” Karl Frogner, Hugh Mclaughlin, Munkbat Bazarjav,Doug Clayton, Art Donnelly, Johs Kerns, Eric Sorenson, Paul Anderson нар БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон олон улсын бионүүрсний бага хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн. 2014 Дэлгэрэнгүй
6 онд “Jolly Roger Biochar Ovens” Karl Frogner, Hugh Mclaughlin, Munkbat Bazarjav,Doug Clayton, Art Donnelly, Johs Kerns, Eric Sorenson, Paul Anderson нар БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон олон улсын бионүүрсний бага хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн. 2014 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
2 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
3 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах технологийн горим” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
4 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” ХААИС-ийн магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
5 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” ХААИС-ийн магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
6 онд Б.Санчирмаа “Бионүүрс гарган авсан тухай” ХААИС-ийн магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2014 Дэлгэрэнгүй
7 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах зуухны хийц, технологийн параметрийн туршилт судалгааны үр дүнгээс” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2015 Дэлгэрэнгүй
8 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах зуухны хийц, технологийн параметрийн туршилт судалгааны үр дүнгээс” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2015 Дэлгэрэнгүй
9 Б.Мөнхбат онд Б.Санчирмаа, “Бионүүрс гарган авах зуухны хийц, технологийн параметрийн туршилт судалгааны үр дүнгээс” ХААИС, Инженер Технологийн Сургууль магистрант, докторант нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2015 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД