Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин багаж үйлдвэрлэхСалбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн төсөл

Хугацаа: 2012-2013

Санхүүжилт: 55,700.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Хөрс зүсэх, химийн бодис, бэлчээр, хур тундас, хөрсний чийг,

Үр дүн

1. Төслөөр гурван нэр төрлийн 12 ширхэг машин төхөөрөмжийн загвар хийсэн.
2. 6 нэр төрлийн 12 ширхэг багаж төхөөрмж худалдан авч ашиглаж байна.
3. Дээрх 3 төрлийн машин багажийг үйлдвэрлэх техникийн баримт бичиг иж бүрэн боловсрогдсон.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Базаржав Мөнхбат Хөрс зүсэх машины загвар 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Базаржав Мөнхбат Хөрс зүсэх машины загвар 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Базаржав Мөнхбат Хөрс зүсэх машины загвар 2013 Дэлгэрэнгүй
4 Базаржав Мөнхбат Хөрс зүсэх машины загвар 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Базаржав Мөнхбат Химийн бодис цацах машин 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Базаржав Мөнхбат Химийн бодис цацах машин 2013 Дэлгэрэнгүй
7 Базаржав Мөнхбат Химийн бодис цацах машин 2013 Дэлгэрэнгүй
8 Базаржав Мөнхбат Химийн бодис цацах машин 2013 Дэлгэрэнгүй
9 Базаржав Мөнхбат Талбайн мөр хооронд сийрүүлэх машин 2013 Дэлгэрэнгүй
10 Базаржав Мөнхбат Талбайн мөр хооронд сийрүүлэх машин 2013 Дэлгэрэнгүй
11 Базаржав Мөнхбат Талбайн мөр хооронд сийрүүлэх машин 2013 Дэлгэрэнгүй
12 Базаржав Мөнхбат Талбайн мөр хооронд сийрүүлэх машин 2013 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Базаржав Мөнхбат Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Базаржав Мөнхбат Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Базаржав Мөнхбат Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
4 Базаржав Мөнхбат Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 J. Erdenedalai, B. Munkhbat Soil gashing root cutting machine the resuts of testing 2013 Дэлгэрэнгүй
2 J. Erdenedalai, B. Munkhbat Soil gashing root cutting machine the resuts of testing 2013 Дэлгэрэнгүй
3 J. Erdenedalai, B. Munkhbat Soil gashing root cutting machine the resuts of testing 2013 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машины хийцийн судалгаа 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машины хийцийн судалгаа 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машины хийцийн судалгаа 2013 Дэлгэрэнгүй
4 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машины хийцийн судалгаа 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машиныг сорьсон дүн 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машиныг сорьсон дүн 2013 Дэлгэрэнгүй
7 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машиныг сорьсон дүн 2013 Дэлгэрэнгүй
8 Ж. Эрдэнэдалай, Б. Мөнхбат Хөрс зүсэх машиныг сорьсон дүн 2013 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД