Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Малын дотор мах боловсруулах төрөлжсөн үйлдвэрСалбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн төсөл

Хугацаа: 2012-2014

Санхүүжилт: 80000.00 мян.төг

Түлхүүр үг : үхэр, хонь, ямаа, дапвар түүхий эд, тоног төхөөрөмж, технологи

Үр дүн

1. "САМО" институтийн харьяа "Хангайн хүнс" мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрийн байранд өргөтгөл хийж лаборатори, технологич, ажилчдын хувцас солих байр, ариун цэврийн өрөө бүхий оффисын барилга барьж, дотор мах, дайвар түүхий эд хадгалах хөргөлтийг өргөтгөн засварлав. Мөн түүнчлэн салслаг дотор эрхтнүүдийг боловсруулах зориулалтын центрифуг бусад дагалдах тоноглолоор хангаж, үхрийн гүзээг цэвэрлэж, зумлан цагаан гүзээ бэлтгэх технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.
2. Дотор мах, дайвар түүхий эдийг терөлжүүлэн, анхан шатны цэвэрлэгээ, боловсруулалт хийхэд шаардлагатай тоног хэрэгслэл, цэвэрлэж анхан шатны боловсруулалт хийсэн дотор мах, дайвар түүхий эдийг нэр төрлөөр нь тус тусад нь блоклон бэлтгэж хөлдөөхөд шаардлагатай сав, боодол, зориулалтын тавиур тоноглолтой болгов.
3. Эрдэнэ хүнс" үйлдвэрт малын дотор мах, дайвар түүхий эдэд цэвэрлэгээ, анхан шатны боловсруулалт хийж блоклон хөлдөөх түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх байр талбай, технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлээр хангав.
4. Төслийн хугацаанд 2012 онд "САМО МАХ" үйлдвэрийн барилгад нэмэлт байгууламж барьж, дотор мах, дайвар түүхий эдийг хөлдөөн хадгалах зориулалтын 100 тонны багтаамж бүхий 2 зоорийг ашглалтанд оруулсан.
2013, 2014 онуудад мах, дотор махан дулааны боловсруулалттай нөөшилсөн бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэх зорилгоор "САМОМАХ" үйлдвэрийн барилгад нэмэлт засвар, тохижилтыг (технологийн урсгалын дагуу шилэн хаалтууд босгох, агааржуулалтын хоолой суурилуулах, хана плитадах, тааз, шал зориулалтын будгаар будах г.м) хийж гүйцэтгэв. Уурын холболт хийлгэхтэй холбоогдсон уурын хоолой, хаалт, агууржуулалтын систем, нанометр зэрэг багаж хэрэгслүүд худалдан авч, тохижуулан үхрийн махаар болон дотор махаар нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн туршилтыг хийж, үхрийн махан нөөшийг ОХУ-руу экспортлож эхлэв.
5. Дотор мах, дайвар түүхий эд боловсруулах үйлдвэрт нэвтрүүлэх үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, дотор мах, дайвар түүхий эд боловсруулах үйлдвэрт нэвтрүүлэх эрүүл ахуйн зохистой дадал гарын авлага боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахад бэлэн болгоод байна.
6. Технологийн туршилтуудыг гүйцэтгэж дэлүү, элэг, уушги, гүзээний хатаасан бэлдмэл, холимог бэлдмэл "Эрдэс-2" зэрэг нунтаг бүтээгдэхүүн, амталсан гүзээний хатаамаг зэрэг шинэ бүтээгдэхүүний технологийн баримт бичгийг иж бүрэн боловсруулж, зарим технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж байна.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Дотор мах, дайвар түүхий эд боловсруулах үйлдвэрт нэвтрүүлэх үйлдвэрлэлийн зохистой дадал 2014 Дэлгэрэнгүй
2 Дотор мах, дайвар түүхий эд боловсруулах үйлдвэрт нэвтрүүлэх үйлдвэрлэлийн зохистой дадал 2014 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Махан чихмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
2 Хярамцаг үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
3 Бод богийн дотор махаар шөлний бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
4 Амталсан гүзээний хатаамаг үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
5 Уушгины бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Амталсан гүзээний хатаамаг үйлдвэрлэх технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Хярамцаг үйлдвэрлэх технологи 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Уушгины бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
4 Бод богийн дотор махаар шөлний бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
5 Махан чихмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Махан чихмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
2 Амталсан гүзээний хатаамаг үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
3 Хярамцаг үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
4 Уушгины бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2014 Дэлгэрэнгүй
5 Бод богийн дотор махаар шелний бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн 2014 Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Үхрийн цагаан голыг ашиглан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга 2014 Дэлгэрэнгүй
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Г. Оюун, Л. Лхагваа, Ч. Мөнхцэцэг, Д. Нарантуяа, Ц. Мөнхжаргал, Б. Пүрэвсүрэн "Бэлчээрийн монгол ямааны дотор махны чанарын судалгааны зарим үр дүн" 2011 Дэлгэрэнгүй
2 Х. Цэрэнханд,, Б. Пүрэвсүрэн, Д. Нарантуяа "Малын дотор махны шимт чанарын судалгааны дүнгээс" 2012 Дэлгэрэнгүй
3 "Малын дотор маханд суурилсан шинэ бүтээгдлэхүүн" сурталчилгааны өгүүлэл 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Б. Пүрэвсүрэн, Ё. Думаа "Бэлчээрийн таван хошуу малын дэлүүний химийн найрлагыг судалсан дүн", судалгааны дүнгээс 2013 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 "Бага насны хүүхдэд зориулсан баяжуулсан бүтээгдэхүүн" 2011 Дэлгэрэнгүй
2 Э. Баярсанаа "Монгол ямааны цуллаг эрхтэн дахь эрдэс язгуур махбодын агууламж тодорхойлсон дүнгээс" 2012 Дэлгэрэнгүй
3 Д. Нарантуяа "Ямааны мах болон өөхөн эдийн тосны хүчлийн бүрдлийн судалгааны дүнгээс" 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Б. Пүрэвсүрэн "Бэлчээрийн монгол ямааны дэлүүний макро, микро элементүүдийн агууламж" 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Б. Пүрэвсүрэн. "Бэлчээрийн монгол ямааны дэлүүний макро, микро элементүүдийн агууламж" 2012 Дэлгэрэнгүй
6 Санжаасүрэн Оюун "Малын дотор маханд суурилсан биологийн идэвхит нэмэлт хүнс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа" 2012 Дэлгэрэнгүй
7 "Эрдэс-1" бэлдмэлийн танилцуулга 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Г. Оюун "Малын дотор маханд суурилсан биологийн идэвхит нэмэлт хүнс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа" 2013 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД