Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ноос, ноолуур арьс шир угаах шингэн саван хийх технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн грант

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 60,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : tiini

Үр дүн

....ноос, хөөвөр угаах технологийн горим
...арьс шир угаах технологийн горим ,үзүүлэлт
....нэхмэл сүлжмэл эдлэл угаагч
Нэмэлтээр: ахуйн угаалгын бодисууд гарган аваад байгаа.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 . ноос, хөөвөр угаах технологийн горим ...арьс шир угаах технологийн горим ,үзүүлэлт ....нэхмэл сүлжмэл эдлэл угаагч 2019 Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Ноос угаах шингэн саван 2019 Дэлгэрэнгүй
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД