Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Трихомонизын оношлогоог боловсронгуй болгон, үүсгэгчийг лабораторийн нөхцөлд өсгөвөрлөн генийг судлахСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Докторын дараах инноваци

Хугацаа: 2011-2012

Санхүүжилт: 10,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Трихомониаз, Trichomonas vaginalis, оношлогоо, T.vaginalis-ийн цэвэр өсгөвөр, T.vaginalis-ийн E650-1 ген

Үр дүн

1. T.vaginalis-ийг эрдэм шинжилгээний ажлын зориулалтаар өсгөвөрлөх FW тэжээлт орчин бэлтгэв.
2. T.vaginalis-ийг 95-аас доошгүй хувь илрүүлдэг өсгөвөрийн арга ХӨСҮТ-ийн Улаан тууз эмнэлэгийн өдөр тутмын оношлогоонд хэрэглэгдэж байна.
3. T.vaginalis илрүүлэх өсгөвөрлөх аргын шинжилгээ эерэг гарсан тохиолдол бүрийг эрдэм шинжилгээний ажлын зориулалтаар FW тэжээлт орчинд дахин өсгөвөрлөв. FW тэжээлт орчин бохирлогдсон тохиолдол бүрд нян, мөөгөнцрийн өсөлтийг дарангуйлан T.vaginalis-ийн цэвэр өсгөвөр бэлтгэв.
Судалгааны үр дүнг оюуны өмчийн газарт хянуулж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ (бүртгэлийн дугаар 4890, шинэ бүтээлийн патент (бүртгэлийн дугаар 3799) тус тус авав.
4. T.vaginalis-ийн 8 цэвэр өсгөвөр дэх (TvMGL1, 2, 5, 6, 25, 26, 27, 28) трофозоитын T.v-E650-1 генийн нуклеотидын дэс дараалалыг БНСУ-ын “Daejeon Solgent Co.Ltd.,” компани тодорхойлов. Дээрх өсгөвөрүүд дэх T.vaginalis-ийн трофозоитын E650-1 генийн нуклеотидын дэс дараалал бүгд ижил байсан ба тэдгээрийг Солонгос хүнд халдварласан T.vaginalis-ийн ижил гентэй харьцуулан судлахад мөн ижил нуклеотидуудаас тогтдог болох нь тодорхойлогдсон учраас Дэлхийн “Gen bank”-д бүртгэгдэх боломжгүй болов.


Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Доржсүрэн Тэмүүлэн In vitro орчинд Trichomonas vaginalis–ийн цэвэр өсгөвөр бэлтгэх арга 2012 Дэлгэрэнгүй
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Д.Оюунгэрэл “T.vaginalis-ийг илрүүлэх аргуудыг харьцуулан судалсан дүн” 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Д.Оюунгэрэл “Trichomonas vaginalis–ийг илрүүлэхэд полимеразын гинжин урвалыг ашигласан нь” 2012 Дэлгэрэнгүй
3 Э. Саруул, Н. Гиймаа, Д. Оюунгэрэл, Д. Тэмүүлэн, Im. Kyug-il “Trichomonas vaginalis–ийн эмийн мэдрэг чанарыг in vitro нөхцөлд тодорхойлсон нь 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Э.Саруул, Н.Гиймаа, Д.Оюунгэрэл, Д.Тэмүүлэн, Im. Kyug–il “In vitro орчинд Trichomonas vaginalis–ийн өсгөвөр бэлтгэсэн нь” 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Э.Баярмаа Эмэгтэйчүүдэд тохиолдож буй Trichomonas vaginalis–ийг эс судлалын шинжилгээгээгээр илрүүлсэн нь 2012 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 D. Oyungerel at all “Comparison of laboratory diagnostic methods for trichomonasis” 2012 Дэлгэрэнгүй
2 D. Oyungerel, E. Saruul at all “Trial on axenic cultivation of trichomanas vaginalis and amoebicidal effect in vitro of anti-protozoan drugs” 2012 Дэлгэрэнгүй
3 D. Temuulen , М. Burnee at all “T.V-E650-1 gene sequencing of Trichomonas vaginalis in Mongolian isolates” 2012 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Эрдэнэ Оюунгэрэл, Н. Гиймаа, Э. Саруул, Im. Kyug–il, Доржсүрэн Тэмүүлэн “Trichomonas vaginalis-ийг илрүүлэх аргуудыг харьцуулан судалсан дүн” 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Н. Гиймаа, Э. Саруул, Д. Оюунгэрэл, Im. Kyug-il, Доржсүрэн Тэмүүлэн “Trichomonas vaginalis–ийн эмийн мэдрэг чанарыг in vitro орчинд тодорхойлсон нь” 2012 Дэлгэрэнгүй
3 Н. Гиймаа, Доржсүрэн Тэмүүлэн “Монгол хүнд халдварласан T.vaginalis-ийн TV-E650-1 генийн нуклеотидын дэс дарааллыг тодорхойлсон дүн” 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Доржсүрэн Тэмүүлэн, М. Бүрнээ “Монгол болон Солонгос хүнд халдварласан T.vaginalis-ийн TV-E650-1 генийн нуклеотидын дэс дарааллыг тодорхойлон, харьцуулсан судалсан дүн” 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Д. Оюунгэрэл, Доржсүрэн Тэмүүлэн “Трихомониазын оношлогооны аргуудыг харьцуулан судалсан нь” 2012 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД