Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бэлчээрийн баг малын дотор махаар бэлэн хоол үйлдвэрлэх технологиСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 6,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг :

Үр дүн

Дотор махан бэлэн хоолны технологийг боловсруулж загвар бүтээгдэхүүн гарган авсан.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Таван цулын шөл” дотор махан бэлэн хоол Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл

1. Д.Рэгдэл, Б.Энхтуяа “Бэлчээрийн Монгол малын мах”, Улаанбаатар хот, 2012 он
2. Д.Банзрагч, Ч.Баасанжамц “Тосны химийн шинжилгээний аргууд” Улаанбаатар хот, 2006 он
3. Б.Энхтуяа “Малын дотор махны нөөц, ашиглах боломж” судалгааны ажил, Улаанбаатар хот, 2017 он
4. Н.Чимгээ, Л.Дамдинсүрэн ба бусад “Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэл үйлдвэрлэх судалгааны үр дүн” судалгааны ажил.
5. Ж.Сосоржав “Малын хишиг” /Мах, махан бүтээгдэхүүн/, Улаанбаатар хот, 2016 он
6. www.estandard.gov.mn , www.mofa.gov.mn


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД