Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Шинжлэх ухаан, төр нийгмийн зүтгэлтэн академич Б.Чадраа /2 боть номоор/Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2019-2020

Санхүүжилт: 4,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг :

Үр дүн

1. Намтар үйл ажиллагаа, дурсамж-Боть I Үндсэн хэсэг (4 бүлэгтэй):
Академич Баатарын Чадраагийн зам мөр
Монгол Улсын шинжлэх ухааны хөгжилд Академич Б.Чадраагийн оруулсан хувь нэмэр (9 салбараар хураангуйлан гаргасан)
Шуурга сөрсөн он жилүүд (Академич Баатарын Чадраагийн дурсамж)
Академич Баатарын Чадраа гэрэл зургийн дуранд
2.Эрдэм судлалын дээжис-Боть II (3 бүлэгтэй)
Академич Б.Чадраагийн inspineher.net мэдээллийн санд бүртгэгдсэн их энергийн физикийн чиглэлээр хэвлүүлсэн бүтээлүүд
Авьяаслаг зохион байгуулагч, проф. Б.Чадраагийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр, үйлс
Мэргэн багш Б.Чадраагийн шавь нарын бүтээлээс
Академич Баатарын Чадраа” гэсэн 2 боть ном бүтээсэн.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Галсанцэрэн Пүрэвдорж Намтар үйл ажиллагаа,дурсамж 1 боть 2020 Дэлгэрэнгүй
2 Галсанцэрэн Пүрэвдорж Эрдэм судлалын дээжис Боть-2 2020 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД