Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Нүүрсний шаталтын хаягдал үнс, үнсний хэрэглээ, үнсээр хийсэн бүтээгдэхүүн /1 номоор/Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2017-2018

Санхүүжилт: 4,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : цахилгаан, үнс, боловсруулалт, барилга, замын материал, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн

Үр дүн

1. Цахилгаан станцын хаягдал үнсний шинж чанар, иж бүрэн боловсруулах талаар манай улсад урьд нь хэвлэгдэж байгаагүй бүрэн хэмжээний нэг сэдэвт бүтээл хатуу хавтастайгаар хэвлэгдэн олон нийтийн хүртээл болов.
2. Хэвлэгдсэн бүтээлээс ШУА-д 50 ширхэгийг хандивлан ШУА-ийн бүтээлийн цуглуулгыг аривжуулахад хувь нэмэр оруулав.
Бүтээлийн редактороор МУИС-ийн профессор Др. Ж.Даваасамбуу, ХХТХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Др.С.Энхтуул нар ажиллав. Өмнөх үгийг Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч академич П.Очирбат бичсэн. Уг нэг сэдэвт бүтээл нь 192 хуудас хатуу хавтастай, өнгөт зурагтайгаар хэвлэгдсэн.
Бүтээлийн ISBN: 978-99978-1-171-4 бөгөөд аравтын орны дугаар нь:
ДАА - 620.11
ННА - 30.3
Т – 896.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Нүүрсний үнсний шинж чанар, иж бүрэн боловсруулалт, хэрэглээ Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД