Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Геотор ашиглан асфальт-бетон хучилттай замын хагарлыг бууруулах арга зам, технологиСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2009-2012

Санхүүжилт: 80,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : хучилтын хийц, геотор, хучлага, суурь, ашиглалтын хугацаа, ашиглалтын байдал

Үр дүн

1. Улаанбаатар хотын авто замын 5 хэсэгт геотор ашигласан туршилт хийж, 3 жилийн турш талбайн ажиглалт судалгаа явуулав.
2. Асфалтобетон хучилтанд 3 төрлийн геотор бүхий хучилтын бүтээцийн хувилбарууд боловсруулан бат бэхийн тооцоо хийв.
3. Геотор бүхий асфальтобетон хучилтын хийц төлөвлөх тооцооны заавар.
4. Геотор бүхий асфальтбетон хучилт дэвсэх аргачилсан заавар, журам

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Рэнцэндорж Болормаа Геотор ашиглан асфальтбетон хучилттай замын хагарал бууруулах судалгаа Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Рэнцэндорж Болормаа Геотор дэвсэх ажлын технологи Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Рэнцэндорж Болормаа Геотор бүхий асфальтбетон хучилт дэвсэх аргачилсан заавар Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 M. Tsas-Orgilmaa, R. Bolormaa The experience of using geogrids in pavement construction for Ulaanbaatar road 2012 Дэлгэрэнгүй
2 M. Tsas-Orgilmaa, R. Bolormaa Benefits of geogrid reinforcement in asphalt pavement on Ulaanbaatar road 2013 Дэлгэрэнгүй
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 М.Цас-Оргилмаа Армосет маркийн геоторыг асфальтбетон хучилтын бүтээцэд хэрэглэх нь 2008 Дэлгэрэнгүй
2 Р.Болормаа, М.Цас-Оргилмаа, З.Биндэрьяа, С.Хаснавч, П.Отгонбаяр Авто замд геотор дэвссэн талбайн туршилт судалгаа 2009 Дэлгэрэнгүй
3 Р.Болормаа, М.Цас-Оргилмаа, С.Хаснавч Авто замд геотор ашигласан туршилт судалгааны явц 2009 Дэлгэрэнгүй
4 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа, З.Биндэрьяа, С.Хаснавч, С.Амарбуян Геотор бүхий асфальтбетон хучилтын тооцооны үр дүн. . УБ 86-91 хуудас. 2010 Дэлгэрэнгүй
5 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Геотор бүхий асфальтбетон хучилтын техник ашиглалтын байдал 2012 Дэлгэрэнгүй
6 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Геотортой хучилтын бүтээцийн ашиглалтын байдал 2012 Дэлгэрэнгүй
7 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Нийслэлийн авто замын хучилтанд геотор хэрэглэсэн туршилт 2013 Дэлгэрэнгүй
8 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Улаанбаатар хотын авто замын хучилтанд геотор хэрэглэсэн туршилт 2013 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 M. Tsas-Orgilmaa, R. Bolormaa The experience of using geogrids in pavement construction for Ulaanbaatar road 2012 Дэлгэрэнгүй
2 M. Tsas-Orgilmaa, R. Bolormaa Benefits of geogrid reinforcement in asphalt pavement on Ulaanbaatar road 2013 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Р.Болормаа, М.Цас-Оргилмаа, С.Хаснавч Авто замд геотор ашигласан туршилт судалгааны явц 2009 Дэлгэрэнгүй
2 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа, З.Биндэрьяа, С.Хаснавч, С.Амарбуян Геотор бүхий асфальтбетон хучилтын тооцооны үр дүн 2010 Дэлгэрэнгүй
3 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Улаанбаатар хотын авто замын хучилтанд геотор хэрэглэсэн туршилт 2012 Дэлгэрэнгүй
4 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Геотортой хучилтын бүтээцийн ашиглалтын байдал 2012 Дэлгэрэнгүй
5 М.Цас-Оргилмаа, Р.Болормаа Улаанбаатар хотын авто замын асфальтбетон хучилтанд геотор ашигласан судалгааны ажлын үр дүн 2013 Дэлгэрэнгүй
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД