Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Тост ба үнэрт ургамал, жимс, жимсгэнийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах технологийн судалгааСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 1996-1998

Санхүүжилт: мян.төг

Түлхүүр үг : дагуур, ганга, шорго, .балуун, чацаргана, шарилж.

Үр дүн

- Эфирийн тост ургамал нь эрүүл ахуйн хэрэглээний шаардлагын хүрээнд олон улсын ба үндэсний стандартын шаардлагыг хангаж байгааг тогтоосон.
- Гоньдын төрхийн ургамал, үхрийн нүдний навч, со¸олжийн сахал, хусны навч, болон судалгаанд хамрагдсан 20-иод ургамал нь терпент нэгдлийн агууламж, биологийн идэвхит бодисоор баялаг, гэрлийн хугарал хувийн жингээр их, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа учраас хүнс эрүүл ахуйн зориулалттай бүтээгдэхүүнд хэрэглэх боломжтой.
- Тост манжингийн тосонд эрукийн хүчил илрээгүй бөгөөд хүнсэнд хэрэглэх боломжтойг тогтоов.
-

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Бид 20-иод нэрийн ургамлын хими-технологийн шинж чанарт үндэслэн шинэ нэрийн дарс, Баян-Алтай бальзамын төрхийн спиртлэг багатай архи, Мишээл ундаа, эрүүл ахуйн зориулалттай Сэргэлэн бэлдмэл, үнэрт ургамал чисэнцэр, тост манжин боловсруулах, бэлтгэх, заавар заавар зөвлөмж 10-ыг боловсруулсан Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Шилмүүсний тосыг эмчилгээний зориулалтаар ашиглах боломж нэртэй оновчтой санал гаргасан. Гэрчилгээ ¹22984 Дэлгэрэнгүй
2 Тост манжингийн судалгааг анх удаа тогтоож түүхий тосны технологийг боловсруулав. Дэлгэрэнгүй
3 Гэрийн нөхцөлд хар чисэнцэр чихрийн манжин чацарганаар бүтээгдэхүүн хийх арга зүйн зөвлөмж боловсруулав. Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Мишээл ундаа заавар,БСТ-2284-97 патент ¹1405 Сэргэлэн бэлдмэл заавар.БСЭ-2285-97 патент 1404 Дэлгэрэнгүй
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Өргөө архи БСТ22-2097 Дэлгэрэнгүй
2 Баян-Алтай нэртэй спиртлэг багатай бальзамын төрлийн бүтээгдэхүүн.MNS178-98 Дэлгэрэнгүй
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД