Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Улс, хот хоорондын болон орон нутгийн ачаа тээвэрлэлтийн технологийн шинэчлэлийн техник эдийн засгийн судалгааСалбар : Инженерийн ухаан, технологи

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2012-2013

Санхүүжилт: 21632.00 мян.төг

Түлхүүр үг : улс, хот, тээвэр, шинэчлэл, автотээвэр, чингэлэг, ачаа

Үр дүн

1. Автотээврийн улс, хот хоорондын болон орон нутгийн ачаа тээвэрлэлт, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний урсгалын 2020 он хүртэлх хэтийн төлөв
2. Тээвэр-логистикийн сүлжээний байршлын схем
3. “Ачааны терминал. Ангилал ба нийтлэг шаардлага” MNS 5832:2007 үндэсний стандартыг хянаж шинэчлэх
4. Тээвэр-логистикийн төвүүдийн ангилал, зэрэглэл
5. “Автотээврийн чинглэлэг тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага” MNS . . . үндэсний стандарт

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Автозамын тээврийн хэрэгслийн тогтолцооны нийтлэг асуудал. Чингэлэгт ачаа тээвэрлэлт Ангилал, тээвэрлэлтийн нөхцөл, Ерөнхий шаардлага MNS.... Дэлгэрэнгүй
2 Ачааны терминал, Ангилал ба нийтлэг шаардлага MNS 5832: /төсөл/ 2007 Дэлгэрэнгүй
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Автотээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ангилал, зэрэг, инженер техникийн ажилтны орон тооны жишиг норматив Дэлгэрэнгүй
2 Автотээврийн салбарын ажиллагсдын тарифт цалингийн жишиг Дэлгэрэнгүй
3 Автотээврийн салбарын ажиллагсдын тарифт цалин, хөдөлмөрийн хөлс тооцох зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД