Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Говь цөлийн бүсийн заставын ундны усны хатуулгийг бууруулах зориулалт бүхий техник, хэрэгслийг нэвтрүүлэх туршилт судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2018-2020

Санхүүжилт: 89,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : усны хатуулаг, шүүх процесс, цеолит, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, эргэх осмос, эрдэс шүүлтүүр

Үр дүн

Хатан суудал хийлийн заставт хоногийн хэрэглээний 4м3 усыг цэвэршүүлэх ШБОТ-1 төхөөрөмжийг суурилуулан 6 сарын хугацаанд туршихад хатуулгийг 100%, кальци магнийг 100%, хлорыг 53 дахин, эрдэсжилт болон цахилгаан дамжуулах чанарыг 43 дахин, гидрокорбанатыг 3 дахин бууруулсан үр дүнд хүрэв.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Усны хатуулаг бууруулах төхөөрөмж (ШБОТ-1) 2019 Дэлгэрэнгүй
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Төхөөрөмж ШБОТ-1 ашиглах зөвлөмж. 2019 Дэлгэрэнгүй
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Төхөөрөмж ШБОТ-1 ажиллуулах заавар 2019 Дэлгэрэнгүй
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Туул, О.Бадмаа, Ж.Оюунцэцэг "Монгол улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн ундны усны төлөв байдал, эрдсийн үнэлгээ" Т. Туул, О. Бадмаа, Ж. Оюунцэцэг, 2019 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Жанчив Оюунцэцэг, О. Бадмаа, Б.Батцэцэг, Л Мандахсайхан, Д.Энхтуяа "Говь цөлийн бүсийн ундны усны хатуулан бууруулах судалгаа туршилт" 2019 Дэлгэрэнгүй
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД