Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Гал унтраагч бодис гарган авах туршилт судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУТ төсөл

Хугацаа: 2018-2020

Санхүүжилт: 81,600.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Гал унтраагч хуурай нунтаг, идэвх, аммонийн дигидрофосфат, DTA/TG, физик үзүүлэлтүүд, стандарт

Үр дүн

Гал унтраагч хуурайнунтгийн найрлагыг 4 төрлөөр бэлтгэн тэдгээрийн гал унтраах идэвхийг турших судалгаагаар аммонийн дигидрофосфатыг50%-аар агуулсан Нунтаг 1-ийн гал унтраах идэвх бусад нунтгаасаа харьцангуй өндөр байгааг тогтоож, түүний зарцуулалтын хэмжээг 0.40кг/м2 гэж тооцоолов. Нунтаг 1-ийн DTA/TG-ийн дүнд NH4H2PO4нь их хэмжээний дулаан шингээн полимержиж, ус ялгаруулан задарч галын эрчмийг бууруулан унтрааж байгааг илрүүлэв. Сонгосон нунтгийн чийгийн агууламж, чийг шингээлт, хувийн жин, ширхэглэл, ус үл нэвчүүлэх чадвар зэрэг физик үзүүлэлтүүд нь гал унтраах бодист тавигддаг стандарт шаардлагыг хангаж байна.100 кг хуурай нунтаг хор гарган авах технологийн дамжлагуудын тодорхойлолтууд; хяналт, шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсруулан, бүтээгдэхүүний сав баглаа, боодолд тавигдах шаардлага; бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааг тодорхойлов. /Т.Аззаяа, Г.Бурмаа, В.Батсайхан, С.АленО.Насантогтох. АВС ангиллын шинэчилсэн найрлага бүхий гал унтраагч нунтаг бэлдмэл гарган авах, Технологийн заавар, ХХТХ-ийн ЭЗХ-ын 2021 оны 11 сарын 22-ны өдрийн No20 тоот тогтоол/Гал унтраах нунтгийн шинэчилсэн найрлагыг тогтоон, нунтгийн бүтэц, найрлага, физик үзүүлэлтүүдийг шалгах шинжилгээний арга зүйг үндэсний стандартаар батлуулав. /Т.Аззаяа, Г.Бурмаа, В.Батсайхан, Ц.Мөнхбаатар, Ц.Барсхүү. Гал түймрээс хамгаалах, гал унтраах нунтаг бэлдмэл, MNS ISO 7202:2020/12.5 хэвлэлийн хуудас бүхий гал түймрийн талаарх шинжлэх ухааны суурь асуудлууд, гал унтрах химийн механизм, галын эх үүсвэр, гал унтраагууруудын тухай мэдээлэл, галын эрсдэл болон бусад холбогдох мэдээ мэдээллүүдийг агуулсан нийт 6 бүлэгтэй ном.Т.Аззаяа, Г.Бурмаа, С.Ален, В.Батсайхан. Гал унтраагч шинэчилсэн бэлдмэлийн найрлага, түүний физик шинж чанарын судалгаа, ШУА-ийн ХХТХ, “Эрдэм шинжилгээний бүтээл” сэтгүүл, No8, х.73-79, 2020, doi: https://doi.org/10.5564/bicct.v0i8.1481.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Аззаяа, Гүнчин Бурмаа, В. Батсайхан Гал унтраагч хуурай нунтгийн шинж чанар, технологи 2022 Дэлгэрэнгүй
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Аззаяа Гал унтраагч хуурай нунтаг бодис 2022 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Аззаяа, Гүнчин Бурмаа, В. Батсайхан, С. Ален, О. Насантогтох АВС ангиллын шинэчилсэн найрлага бүхий гал унтраагч нунтаг бэлдмэл гарган авах, Технологийн заавар 2021 Дэлгэрэнгүй
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Аззаяа, Г. Бурмаа, В. Батсайхан Гал түймрээс хамгаалах, гал унтраах нунтаг бэлдмэл 2020 Дэлгэрэнгүй
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Т. Аззаяа, Гүнчин Бурмаа, С. Ален, В. Батсайхан Гал унтраагч шинэчилсэн бэлдмэлийн найрлага, түүний физик шинж чанарын судалгаа 2020 Дэлгэрэнгүй
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД