Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Говь-Алтай аймгийн археологийн дурсгалуудСалбар : Хүмүүнлэгийн ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2020-2021

Санхүүжилт: 7,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Говь-Алтайн археологийн дурсгал, чулуун зэвсэг, хадны зураг, булш

Үр дүн

1.Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Чандмань, Төгрөг, Халиун, Цогт сумдын нутаг археологийн хайгуул судалгаа хийж Говь-Алтай аймгийн түүх, соѐлын үл хөдлөх дурсгалын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгоно.
2.Судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг нэгтгэн “Говь-Алтай аймгийн археологийн дурсгалууд” бүтээлийг хэвлэлд бэлтгэж хэвлэхэд бэлэн болгоно.

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД