Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Дижитал /цахим тоон/ эдийн засаг ба аж үйлдвэрийн IV хувьсгалСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2020-2021

Санхүүжилт: 7,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : кибер орон зай, хиймэл оюун ухаан, юмсын интернет, их өгөгдөл, ухаалаг утас, дижитал (цахим, тоон) шилжилт дижитал эдийн засаг, аж үйлдвэрийн IV хувьсгал

Үр дүн

-Дэлхийн улс орнуудын дижитал эдийн засгийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлага, засгийн салбаруудад илэрч байгаа дижитал шилжилтийн онцлог, давуу ба сул талуудыг судлах,
- Дижитал эдийн засгийн шилжилтийн явцад юунд анхаарах, ямар (эрх зүй, эдийн засаг, удирдлага, зохион байгуулалт) бэлтгэлтэй байх, төр, засаг, иргэн, хуулийн этгээдийн кибер (санхүү, мэдээллийн нууцлал) аюулгүй байдлыг хангах талаар төрийн бодлого,
зохицуулалтын талаар 15-20 хэвлэлийн хуудас бүхий ном, хамтын бүтээл буюу гарын
авлага-1, бодлогын товч зөвлөмж -1 гарна.

Удирдагч

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД