Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Цог сэтгүүлийн цахим мэдээллийн санСалбар : Хүмүүнлэгийн ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : ШУА грант

Хугацаа: 2020-2021

Санхүүжилт: 6,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : Ном, номзүй, цог, сэтгүүл, цахим сан, zotero программ, мэдээлэл

Үр дүн

1. Цог сэтгүүлд хэвлэгдсэн 7042 нийтлэлийг цуглуулан боловсруулж цахим мэдээллийн сан бүрдүүлсэн, 10-13 үзүүлэлтээр цахимаар хайлт хийх боломжтой болсон.
2. 1944-2021 он хүртэл хэвлэгдсэн 342 сэтгүүлийг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлсэн.
3. “Цог сэтгүүлийн нийтлэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сан” (1944-2021) УБ., Линограф хэвлэлийн газар., 2023. I,II Боть.-Х.587. Гарын авлага;

Удирдагч


Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД