Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Чулуун овогтой Бямбацэцэг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал


Бүтээлийн ишлэгдсэн байдал


Ишлэгдсэн бүтээл Төрөл Ишлэсэн бүтээл Төрөл Хуудас
Ишлэгдсэн бүтээл бүртгэгдээгүй байна.


Бүтээлийн жагсаалт