Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������ ������ ������������"
Хайлтын үр дүн: 164 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4499 Шүрэнчулуун Цэрэндулам Удирдлагын шийдвэр гаргалтын математик загварчлалыг оюутны ачаалал тооцоолоход ашиглах нь 2023
Диссертаци
4491 Мягмарсүрэн Оюун-Эрдэнэ Монголын бэлчээрийн малын махны хүйтний боловсруулалтын судалгаа 2023
Диссертаци
4490 Жинчин Нандагсамба Ухаалаг цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн загвар боловсруулах 2023
Диссертаци
4469 Зориг Жаргалмаа Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийн олон улсын ба үндэсний эрх зохицуулалт 2022
Диссертаци
4465 Б Алтансүх "Хар тамхины гэмт явдалтай тэмцэж буй талаарх Монгол Улс, БНХАУ-ын харьцуулсан судалгаа" 2019
Диссертаци
4452 Дүгэрсүрэн Энхбаатар Монгол орны нөхцөлд өвлийн бетон цутгалтын технологийн төсөллөлтийг боловсронгуй бологох нь 2022
Диссертаци
4450 Дамдинсүрэн Ариунаа Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх аргачлалыг туршсан үр дүн (Эм найруулагч мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн жишээн дээр) 2022
Диссертаци
4420 Эвсанаа Байгалмаа Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь 2020
Диссертаци
4419 Балжинням Жавзанхүү Хүүхэд хамгааллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлсэн нь 2022
Диссертаци
4374 Шийхар Доржсэмбэ ГРАФЫН ИРРЕГУЛЯР ЧАНАР БА ДУНДАЖ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ 2022
Диссертаци