Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"������������ ������ ������������"
Хайлтын үр дүн: 185 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4602 Ганбаатар Мөнхжин "Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд сагад (Fagopyrum esculentum Moench) -ын сорт шалгаруулж, агротехникийн зарим аргыг судалсан дүн” 2023
Диссертаци
4583 Батчулуун Даваа Монголын театрын урлагийн ганцаарчилсан ярианы төрөл зүйлийн онцлог, хөгжлийн асуудлууд 2023
Диссертаци
4512 Дондогмэгд Бямбадорж Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэл, бууруулах арга зам 2022
Диссертаци
4500 Нянраг Пүрэвжав Хүний гавал, хоншоор, эрүү, шүдний, хувьсалын филогенез, онтогенез хөгжлийн төлөв хандлагыг орчин үеийн монгол хүнийхтэй харьцуулж судалсан нь 2022
Диссертаци
4499 Шүрэнчулуун Цэрэндулам Удирдлагын шийдвэр гаргалтын математик загварчлалыг оюутны ачаалал тооцоолоход ашиглах нь 2023
Диссертаци
4491 Мягмарсүрэн Оюун-Эрдэнэ Монголын бэлчээрийн малын махны хүйтний боловсруулалтын судалгаа 2023
Диссертаци
4490 Жинчин Нандагсамба Ухаалаг цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн загвар боловсруулах 2023
Диссертаци
4469 Зориг Жаргалмаа Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийн олон улсын ба үндэсний эрх зохицуулалт 2022
Диссертаци
4465 Б Алтансүх "Хар тамхины гэмт явдалтай тэмцэж буй талаарх Монгол Улс, БНХАУ-ын харьцуулсан судалгаа" 2019
Диссертаци
4452 Дүгэрсүрэн Энхбаатар Монгол орны нөхцөлд өвлийн бетон цутгалтын технологийн төсөллөлтийг боловсронгуй бологох нь 2022
Диссертаци