Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"�������������� ������������������������ ���������������� ������������������ ���������������� �������������������� �������������������� �������������� ���������������� ���������� ���������� ������ ������������"
Хайлтын үр дүн: 3 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
3536 Гончигсүрэн Оюунчимэг Монгол хэл сэтгэлгээний "газар" утгын орны нэгжийн судалгаа 2017
Диссертаци
2875 Бадрах Бат-Эрдэнэ Бага чадлын халаалтын зуухны эдийн засаг, экологийн үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа 2013
Диссертаци
2874 Дүгэржав Дамдинсүрэн Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний өнгө хуулбарлалтыг оновчлох 2013
Диссертаци