Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 6444 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4428 Батсайхан Батжав Бие хамгаалах бэлтгэл хичээлийн агуулга, заах аргын шинэчлэлийн туршиц судалгаа 2021
Диссертаци
4425 Ралдий Батчимэг Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал ба шалтгаан: ЗХУ болон Хятадын тэгш бус харилцан хамаарал 2022
Диссертаци
4424 Гомбосүрэн Хишигсүрэн Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа 2022
Диссертаци
4423 Отгонбаяр Нарантуяа Зөөлөн хүчний бодлогын дээд боловсролд үзүүлэх нөлөөлөл (харьцуулсан судалгаа) 2022
Диссертаци
4422 Дамба Идэрбат Хошуу галуу (Anser cygnoides)-ны үржлийн болон нүүдлийн экологи 2021
Диссертаци
4421 Баяр Амарсанаа Монгол орны тариалангийн хөрсний үржил шимийг нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэл 2022
Диссертаци
4420 Эвсанаа Байгалмаа Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь 2020
Диссертаци
4419 Балжинням Жавзанхүү Хүүхэд хамгааллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлсэн нь 2022
Диссертаци
4418 Ёл Доржбат Залаажинст-Эдрэн үүлдрийг бий болгосон үржлийн ажлын онол, арга зүйн үндэслэл 2019
Диссертаци
4417 Лхагвадорж Уянга Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг ажлын байранд дээшлүүлэх нь (Байгууллагын ажилтнуудын жишээн дээр) 2021
Диссертаци