Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 6688 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4627 Бороо Эрдэнэчимэг “Аюулгүй байдлын өөрчлөлт, чиг хандлага батлан хамгаалах бодлогод нөлөөлөх нь" 2014
Диссертаци
4626 Жаргалсайхан Мөнгөн Бионик загвартай файбараар бэхжүүлсэн компосит материалын механик шинж болон трибологийн шинжийн судалгаа 2018
Диссертаци
4623 Лозвой Пүрэвлхам Соёлын үл хөдлөх өвийг хадгалж, хамгаалам төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа 2023
Диссертаци
4621 Наранбаатар Сайнбаяр Мөрдөгчийн эрх зүйн байдлын онол, практикийн асуудал 2023
Диссертаци
4620 Мягмар Баярсайхан Монгол Улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам 2022
Диссертаци
4619 Дэнзэнлхам Уламбаяр Монгол Улсын <<гуравдагч хөрш>>-ийн бодлого: онолын баримтлал, орчин үеийн зангилаа асуудлын судалгаа 2023
Диссертаци
4618 Баасандорж Хулан Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хийх үнэлгээ 2023
Диссертаци
4617 Нямдаваа Жинжиймаа Бусдын эд хөрөнгийг аваахаар заналхийлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал 2022
Диссертаци
4616 Гаравсүрэн Идэрмаа Монголын төрөөс оршуулгын талаар баримталсан бодлого: нийслэл хлтын жишээн дээр (1911-2021 он) 2023
Диссертаци
4615 Бат-Эрдэнэ Амаржаргал Хувьсах соронзон орны өөрчлөлт ба гарал үүслийн судалгаа 2023
Диссертаци