Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"��������"
Хайлтын үр дүн: 6465 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4447 Аюушхүү Хүү-Ухна Зэвсэг, галт хэрэглэлийн стратегийн хангалт, түүнийг шйдвэрлэх зарим асуудал 2022
Диссертаци
4446 Отгон Олдох Нарийн навчит цахилдаг (IRIS TENUIFOLIA PALL. ) ургамлын газрын доод хэсгийн фитохими ба биологийн идэвхийн судалгаа 2022
Диссертаци
4444 Дашдорж Мөрөн “Эрүүгийн процесст цахим эд мөрийн баримт цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагаа “ 2022
Диссертаци
4443 Чулуун Бямбацэцэг Монгол аман зохиол дахь хүүхдийн дүр, дүрслэл 2022
Диссертаци
4442 Нэргүй Урантогтох Улстөрийн хошуучлагчийн имиж төлөвшихөд хэвлэл мэдээллийн үзүүлж буй үр нөлөө (телевиз, интернэт сэтгүүл зүйн жишээн дээр) 2022
Диссертаци
4441 Бумдүүрэн Түвшинтулга "Пироплазм өвчний эмчилгээний арга болон тандалтын судалгаа" 2016
Диссертаци
4440 Дашдондов Ургамалсувд Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах босоо ган савны ашиглалтын судалгаа 2022
Диссертаци
4438 Баярсайхан Сайнжаргал Хэрэглэгчийн зах зээлийг сэтгэл зүйн үзүүлэлтээр сегментчлэх арга зүйн асуудал (арилжааны банкны жишээн дээр) 2022
Диссертаци
4437 Давгийхорол Наранчимэг Нягтын функционалын онолоор атомын үндсэн болон өдөөгдсөн төлөвийг тооцоолох нь 2022
Диссертаци
4436 Баттөмөр Гэрэлмаа Виртуал үйлчилгээний чанараар дамжуулан Монголын шуудангийн хүргэлтийн салбарт өрсөлдөх давуу талыг бий болгох 2022
Диссертаци