Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"������������������ �������������� ����������"
Хайлтын үр дүн: 2 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4315 Даш Илчгэрэл Нанокомпозит материалыг нэгэн зэрэг холих болон эрэмблэх чадвартай шинэ машиныг зохион бүтээх ба нанокомпозит бүтцийг үйлдвэрлэж түүний шинж чанарыг тодорхойлох. 2015
Диссертаци
4260 Ломбодорж Батзориг ИНЕРЦИЙН БОЛОН ГИДРОДИНАМИКИЙН ХҮЧНҮҮДИЙГ АШИГЛАН ЦУСАН ДАХЬ МИКРО-ЭСҮҮДИЙГ ЯЛГАХ БИО-ЧИПИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА 2021
Диссертаци