Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол хэл сэтгэлгээний "газар" утгын орны нэгжийн судалгааСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 3536
Хамгаалсан он : 2017
Түлхүүр үг : үгийн сан, үгийн олон утга, үгийн өнгөн бүтэц, гүн бүтэц, когнитив судалгаа

Аннотаци

1.Монгол хэл, сэтгэлгээний "Газар" хэмээх утгын орны гүн бүтэц уул сэтгэлгээний орны хэлц ба хэлц бус нэгжийн ерөнхий болон тодорхой утгад тулгуурлан бүтэж байна.
-"Газар" хэмээх сэтгэлгээний орны хэлц бус нэгж зэрэгцсэн болон угсарсан нийлмэл бүтэцтэй бөгөөд сүүлчийнх нь хамжих, найрах аргын аль алинаар холбогдож болно.
-"Газар" хэмээх сэтгэлгээний орны хэлц нэгж цаг хугацааны, мөнх бусыг үзүүлэхийн, сэтгэлд нийцтэй, таатайн; явцуу уйтныг үл таашаахын, санааны сөрөг байдлыг илтгэсэн, орон зайн хэмжээг илтгэсэн зэрэг олон утгатай байна.

2.Монгол хэл, сэтгэлгээний "Газар" хэмээх утгын орны цөм бүтэц үгийнсангийн тэмдэг болон хэлзүйн тэмдгээс бүрддэг байна.

3. Монгол хэл, сэтгэлгээний "Газар" хэмээх утгын орны хóвиргал бүтэц тэгшлэх болон эс тэгшлэх ёсонд тулгуурласан зэрэгцүүлэн дүрслэх, орлуулан дүрслэх аргын аль алинаар илэрдэг байна.

4. Монгол хэл, сэтгэлгээний "Газар" хэмээх утгын орны өнгөн бүтэц чөлөөт болон чөлөөт бус найруулгаар ялгаран, үнэлэмжид тулгуурлан бүтсэн төрөл бүрийн баймж утгат нэгжээр дамжин илэрч байна.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 177
Сүүлийн сард 1
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :