Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Төмөр замын геометрийг хэмжих автоматжуулсан системийн судалгаа ба загварчлахСалбар : Инженерийн ухаан, технологи
Улсын дугаар : 1256
Хамгаалсан он : 2003
Түлхүүр үг : төмөр зам, геометр, загварчлах, автоматжуулалт, хэмжилт

Аннотаци

Хэмжилтийн системийн математик загварыг гаргасны үндсэн дээр анх удаа динамик орчин дахь замын геометр хэмжигдэхүүнийг хэмжих системийн 3 хэмжээст огторгуйн загварыг бүтээсэн. Анх удаа төмөр замын геометрийн хэмжигдэхүүний хэмжилтийн системд CCD мэдрүүрийн зарчмыг хэрэглэсэн мөн төмөр замын жирээ төмрийн толгой хэсгийн элэгдлийн зэргийг Фурьегийн хувиргалтын зарчмыг хэрэглэн тодорхойлсон зэрэг нь шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр болно. Зам хэмжигч вагонд компьютерын автоматжуулсан систем нэвтрүүлснээр замын хэмжилтийн ажилд хүний оролцоог багасгах, вагоны ашиглалтын зардлыг хэмнэх, замын үнэлгээг үнэн зөв боловсронгуй болгох, вагоны хэмжих механизмд байнгын тохиргоо, техник үйлчилгээ шаардагдах, амархан элэгдэх, олдоц муутай эд ангийн тоо хэмжээг цөөрүүлэх, мөн ихээхэн зарцуулагддаг цаас, тосыг бүрэн халах замаар ашиглалтын зардлыг багасгах, төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах зэрэг ач холбогдолтой болно.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 509
Сүүлийн сард 10
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :