Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол орны ойт хээрийн бүсийн царцаа (Acrididae)-ны зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалтын зүй тогтлын судалгааСалбар : Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 3552
Хамгаалсан он : 2017
Түлхүүр үг : Царцаа, тархалт, аж ахуйн аж холбогдол, хөнөөлтэй зүйл

Аннотаци

Монгол орны ойт хээрийн бүсэд тархсан царцааны зүйлийн бүрэлдэхүүн, голлох хөнөөлт зүйлийн тархалтын зүй тогтлыг кариотипын онцлогтой харьцуулж, тэдгээрийн аж ахуйн ач холбогдол, амьдрах орчны нөлөөллийг судалж тогтоолоо.
Монгол орны ойт хээрийн бүсэд богино сахалтын овогт хамаарах 2 овгийн 27 төрлийн 46 зүйлийн царцаа тархсан болохыг тогтоолоо.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 216
Сүүлийн сард 5
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :