Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний өнгө хуулбарлалтыг оновчлохСалбар : Инженерийн ухаан, технологи
Улсын дугаар : 2874
Хамгаалсан он : 2013
Түлхүүр үг : Чанар, хэмжүүр, хэвлэлийн будаг, Чийглэгч уусмал,

Аннотаци

Манай улсад олон тооны хэвлэлийн үйлдвэрүүд хөгжиж байгаа хэдий ч хэвлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүний чанар нь төдийлөн сайжрахгүй явж ирэв. Өнгөтэй бүтээгдэхүүнийг хэвлэх нь хүний нүд хүлээн авах өнгөний спекторт өнгө хуулбарлалтыг хийхэд зорилго нь оршино.
Хэвлэлд өнгийг үнэлэх хэмжихийн тулд өнгөний орон зайг буй болгож, түүгээр хэвлэж буй бүтээгдэхүүний чанарыг үнэлж ирсэн.
Манайд хэвлэж буй бүтээгдэхүүний чанарт олон үчин зүйл нөлөөлж байгааг судалгаааны явцдаа тогтоосон.
Хэвлэлийн өнгөнийг зохистой хуулбарлахын тулд өнгө хуулбарлах ажиллагааг оновчлох шаардлага гарсан. Өнгөний чанарт хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйл бол хэвлэх хурд, хэвлэх явцад хэвний гадаргууд өгч буй чийглэгч уусмал ба хэвлэлийн будагны эмжээ юм. Дээхи гурван хүчин зүйлийн оновчтой утгыг тогтооход судалгаанб ажлын зорилго лршиж байна.
Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 226
Сүүлийн сард 4
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :