Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Зөөлөн хүчний бодлогын дээд боловсролд үзүүлэх нөлөөлөл (харьцуулсан судалгаа)Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4423
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : ИНТЕРНАЦИОНАЛЧЛАЛ, ГЛОБАЛЧЛАЛ, БОЛОВСРОЛ, ИННОВАЦ, ОЮУТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Аннотаци

Даяаршлын эринд улс орны өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд дээд боловсрол онцгой үүрэг гүйцэтгэх болсон. Хөгжингүй орнууд гадаад харилцаандаа зөөлөн хүчний бодлого, мэдлэгийн дипломат үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, хөгжиж байгаа орны хөдөлмөрийн зах зээл, нийгмийн салбарт хүчтэй нөлөөлөх болсон. Хөгжиж байгаа орнууд ч үйлдвэрлэл, бизнесийн үйл ажиллагаандаа технологийн дэвшил өргөн ашиглах, дээд боловсролын хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэхэд үндэсний эрх ашгаа илэрхийлэн зөөлөн хүчний бодлогын хүрээнд өргөн хамрагдах болсон. Олон улсын хүрээнд зөөлөн хүчний бодлого хэрэгжүүлэх нэн чухал талбар нь дээд боловсрол болж байна.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 24
Сүүлийн сард 1
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :