Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Виртуал үйлчилгээний чанараар дамжуулан Монголын шуудангийн хүргэлтийн салбарт өрсөлдөх давуу талыг бий болгохСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4436
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг : Виртуал үйлчилгээний чанараар дамжуулан Монголын шуудангийн хүргэлтийн салбарт өрсөлдөх давуу талыг бий болгох

Аннотаци

Энэ cудалгааны ажилд бид Монгол дахь шуудангийн салбарт өрсөлдөх давуу талыг бий болгохын тулд ашиглаж болох виртуал үйлчилгээний чанарын тухай ойлголтыг судалсан. Энэхүү судалгаа нь цахим үйлчилгээний чанар болон Монгол дахь цахим үйлчилгээний итгэлцэл, цахим сэтгэл ханамж, вэб сайтад суурилсан хүргэлтийн үйлчилгээнд дахин ашиглах хүсэл хэрхэн нөлөөллийг судлах явдал юм.
Хүргэлтийн үйлчилгээ нь цахим худалдааны нөлөөгөөр өрсөлдөөнтэй салбарын нэг юм. Монголын шуудангийн үйлчилгээ бодлогоо өөрчилснөөр өрсөлдөөн, монополь байдал өөрчлөгдөж эхлэж байна.
Энэхүү судалгаа нь юуны түрүүнд үйлчилгээний чанарын таван бүрэлдэхүүн хэсэг (хүртээмж, харилцан үйлчлэл, ашиглахад хялбар, хариу үйлдэл гэх мэт) цахим итгэлцэлд эерэгээр нөлөөлнө гэдгийг харуулахыг зорьсон. Хоёрдугаарт, үйлчилгээний чанар (хүртээмжтэй байдал, харилцан үйлчлэл, ашиглахад хялбар байдал, хариу үйлдэл, харилцан үйлчлэл зэрэг) нь цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид эерэгээр нөлөөлнө. Гуравдугаарт, цахим итгэлцэл цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид эерэгээр нөлөөлнө. Цахим итгэлцэл нь дахин ашиглах зорилготой эерэг холбоотой байх болно. Цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь дахин ашиглах зорилготой эерэг холбоотой байх болно. Эцэст нь дахин ашиглах зорилго нь цахим ам дамжсан ярианд эерэг нөлөөлнө.
Энэхүү судалгааны үр дүнд цахим үйлчилгээний чанарын таван бүрэлдэхүүн хэсэг (хүртээмж, харилцан үйлчлэл, ашиглахад хялбар, хариу үйлдэл) цахим итгэлцэлд нөлөөлж байгааг харуулсан. Үүний зэрэгцээ ашигтай байдал нь цахим итгэлцэлд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлээгүй. Цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид цахим хүргэлтийн үйлчилгээний цахим үйлчилгээний чанарын онцлог (хүртээмж, хариу үйлдэл) гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг нөлөөлдөг. Үүний эсрэгээр, ашигтай байдал, хэрэглэхэд хялбар байдал, интерактив байдал нь цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид төдийлөн нөлөөлөөгүй. Цахим итгэлцэл нь цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид ихээхэн нөлөөлдөг. Үүнээс гадна цахим итгэлцэл нь дахин ашиглах хүсэлд ихээхэн нөлөөлдөг. Цахим хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид цахим ам дамжсан ярианд нөлөөлсөн. Дахин үйлчлүүлэх үзүүлэх нь ам дамжсан ярианд эерэг нөлөө үзүүлсэн.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 10

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 119
Сүүлийн сард 3
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :