Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Зэвсэг, галт хэрэглэлийн стратегийн хангалт, түүнийг шйдвэрлэх зарим асуудалСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4447
Хамгаалсан он : 2022
Түлхүүр үг :

Аннотаци

Зэвсэг, галт хэрэглэлийн стратегийн хангалтын онолын үндэс, практикийг шинжлэн судалж, сайжруулах, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, зэвсэг, галт хэрэглэлийн стратегийн хангалтад Монгол орны түүхий эдийн нөөцийг ашиглах, зарим төрлийн буудлагын зэвсэг, галт хэрэглэл үйлдвэрлэх технологи боловсруулах, давхар зориулалттай зэвсэг, галт хэрэглэлийн үйлдвэрлэлээр стратегийн хангалтыг дэмжих инженер техникийн шийдлийг боловсруулахад тус тус оршино.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 2

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 35
Сүүлийн сард 8
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД