Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ухаалаг цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн загвар боловсруулахСалбар : Инженерийн ухаан, технологи , 2.11 Бусад инженерчлэл, технологи
Улсын дугаар : 4490
Хамгаалсан он : 2023
Түлхүүр үг : Төвийн эрчим хүчний систем, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, цахилгаан соронзон орон, номограмм, гүйдлийн эдийн засгийн завсрын арга

Аннотаци

Зургаан өнцөгтийн оройнуудад ачааллын гурав буюу дөрвөн цацрагт зангилааг үүсгэсэн 20 кВ-ын хотын хуваарилах сүлжээний хэв маягийн зохион байгуулалтын боловсруулсан арга нь чадлын алдагдлыг бууруулах, хотын хуваарилах шугам сүлжээний байгуулалт ба хөгжлийг цэгцлэх, 20 кВ-ын ирээдүйтэй хүчдэлийн түвшинг нэвтрүүлэх, ачааллын хоногийн дүрслэликыг тэгшитгэх замаар үүсгэгчдийн хооронд ачааллыг хуваарилах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн чанар ба найдвартай байдлыг дээшлүүлэх боломж олгож ингэснээрээ уян хатан идэвхтэй дасан зохицох хуваарилах шугам сүлжээний үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх боломж олгодог.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 20

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 44
Сүүлийн сард 4
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

Бүтээлийн тоо : 377

Ишлэгдсэн тоо : 0

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :