Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Удирдлагын шийдвэр гаргалтын математик загварчлалыг оюутны ачаалал тооцоолоход ашиглах ньСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4499
Хамгаалсан он : 2023
Түлхүүр үг : Оновчлол, Оюутны ачаалал, Хучилтын бодлого, Оюутны ачаалал тооцоолох арга зүй, хувилбарууд

Аннотаци

Удирдлагын шийдвэр гаргалтын онол, арга зүйг судалж нөөцийн хуваарилалтыг шийддэг хучилтын бодлогыг дээд боловсролын менежментийн шинэчлэлд ашиглах боломжтойг харуулсан. Кредит системийг хэрэгжүүлэн дээд боловсролын менежментийн шинэчлэл хийсэн улс орнуудын туршлагыг судалж оюутны ачааллыг зохистой удирдах нь кредит системийг боловсронгуй болгох арга зам болохыг харуулсан. Бизнесийн удирдлага хөтөлбөрийн оюутны ачааллын өнөөгийн байдлыг судалж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох шинжилгээ хийсэн. Хучилтын бодлогыг ашиглан оюутны ачааллыг тооцоолох арга зүй, загварыг санал болгосон.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 42
Сүүлийн сард 3
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0