Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Авар овогтой Авирмэд

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.