Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Бүдээбазар овогтой Авид

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 9

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.