Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Чилхаажав овогтой Авдай

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

Салбар : Инженерийн ухаан, технологи

Бүтээлийн тоо: 3

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.