Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Самен овогтой Абденбай

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 4

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт