Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Чимэдцэрэн овогтой Чимэдрагчаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 32

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Мана-4 тангийн фармакологийн судалгааны асуудалд 2002 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Хүдрийн заар, заар агуулсан эм бэлдмэлийн туршилт судалгааны үр дүн 2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Чимэдцэрэн Чимэдрагчаа, Г. Раднаа, Ж. Бат-Эрдэнэ, Б. Дагвацэрэн, Ц. Лхагвасүрэн Хархны тархины шигдээс-реперфузийн (MCAO/R) эмгэг загварт Хүдрийн заарын үзүүлэх нейропротектив нөлөө
Өгүүлэл
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
Г. Раднаа, Н. Оюунцэцэг, Ж. Бат-эрдэнэ, Чимэдцэрэн Чимэдрагчаа Цус тасалдах харвалтын эмгэг загварын үед үрэвслийн цитокины ялгаралтанд Хүдрийн заарын үзүүлэх нөлөө
Өгүүлэл
2019 Байгалийн шинжлэх ухаан