Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Чимэдцэрэн овогтой Чимэдрагчаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 23

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Хүдрийн заар, заар агуулсан эм бэлдмэлийн туршилт судалгааны үр дүн 2022 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Мана-4 тангийн фармакологийн судалгааны асуудалд 2002 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Мана-4 тангийн фармакологийн судалгааны асуудалд 2002 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Хүдрийн заар, заар агуулсан эм бэлдмэлийн туршилт судалгааны үр дүн 2021 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.