Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Даваажав овогтой Абмэд

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 9

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Монгол улсад Арбовирусийн тархалтыг судалсан дүн 2006 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Даваажав Абмэд Паломничество монголов: традиции и современность.
Өгүүлэл
2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан